5 millió forint ÁFA visszatérítés a magánerős építkezőknek 2016-tól

A CSOK támogatáson felül az új családi házat építő magánszemélyek 2016-tól 2019-ig 5 millió forintos plusz támogatásban részesülhetnek a magánerős építkezések ÁFÁ-jának visszatérítése révén. Legfeljebb 5 millió forintig az építkező a teljes ÁFA tartalmat visszaigényelheti. A maximum 5 millió forintos ÁFA visszatérítési támogatás elnyeréséhez azonban meg kell felelni a meghatározott feltételeknek.

Maximum 5 millió forintos ÁFA visszatérítési támogatás jár azoknak, akik…

5 millió forint áfa visszatérítés

Maximum 5 millió forint ÁFA visszatérítés jár a magánerős építkezőknek

Az ÁFA visszatérítési támogatás azoknak a magánszemélyeknek jár, akik legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos családi házat (egylakásos lakóépületet) vagy 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakást építenek vagy építtetnek, és a támogatást a bekerülési költség megfizetéséhez, vagy az építési telek vételárának kiegyenlítéséhez veszik igénybe. A támogatás összege megegyezik a számlákban szereplő áfa összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet.

Építkezéskor érdemes szétnézni az akciós építőanyagok között. Családi háza építéséhez milyen építőanyagokra lesz szüksége?

Fontos kitétel az is, hogy a támogatás egyszer vehető igénybe, 2019. december 31-ig.

Ismereteink szerint az ÁFA visszatérítési támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlannál, amelyet egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek. Még akkor sem, ha az építkezéshez szükséges anyagokat a megrendelő bocsátotta rendelkezésre.

Nem szükséges magyar állampolgárnak lenni az igényléshez. Elég egy magyar lakhely és a szabályos magyarországi tartózkodás is.

Az igényléshez az igénylőnek és a házastársának is büntetlen előéletűnek kell lennie.

Az Áfa visszatérítési támogatás általános igénylési feltételei

 • Az adó visszatérítést igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie. Az igényléskor ezt 30 napnál nem régebbi okirattal köteles igazolni.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, akár belföldön, akár külföldön.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy lízingbe vett lakása nem lehet.
 • Az ÁFA visszatérítést igénylőnek az új ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkettőjüknek rendelkeznie kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal.
 • Az igénylőknek ez az új ingatlan kell a lakóhelye legyen. Ezt 1 éven belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Azt is vállalni kell, hogy az ÁFA visszatérítést igényelt lakásban életvitelszerűen kívánnak élni.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adó-visszatérítési támogatás igénylését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának eladási árát a lakás bekerülési költségének kifizetésére használja fel.
 • Az igénylőnek el kell fogadnia, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a beadott bizonylatok, számlák valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen – a lakásban is – ellenőrzi. Ha a hitelintézet vagy a NAV jogszabálysértést észlel, akkor a Kormányhivatalt értesíti.
 • Az ÁFA visszaigénylést feldolgozó bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla kibocsátásának vagy a számla Bankhoz történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel.
 • Kötelezettséget kell vállalnia az igénylőnek arra is, hogy az építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül fog szolgálni.

Az új ingatlannal kapcsolatos feltételek:

 • Az ÁFA visszatérítés iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően kerül benyújtásra.
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez vehető igénybe.
 • A hitelintézet az építési munkálatokat tartalmazó költségvetést elfogadja.
 • Az igénylő vállalja, hogy a támogatás utolsó részfolyósításáig a hitelintézet részére bemutatja a kedvezménnyel érintett lakás használatbavételi engedélyét, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt.
 • Az igénylő vállalja, hogy a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit.
 • Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Ez a gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy a már folyamatban lévő építkezések építőanyag vásárlására és kivitelezési munkáira is lehet alkalmazni az adó-visszatérítési támogatást.

Építési telek vásárlásánál:

 • A támogatás iránti kérelem az építési telek vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül benyújtásra kerül.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő vételárról a saját nevére szóló számlát a hitelintézet részére bemutatja.

Az ÁFA visszatérítést így folyósítják a bankok

 • A támogatás folyósítása új ingatlan építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.
 • Építési telek vásárlása esetén pedig egy összegben történik a támogatott személy fizetési számlájára.
 • A folyósítás feltétele a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése.
  10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta.
 • A hitelintézet a helyszínen ellenőrzi a folyósítás előtt a készültségi fok teljesülését.
 • A támogatás utolsó részletének folyósítási feltétele a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása hitelintézet részére.

Az igényléshez ezekkel a dokumentumokkal kell készülni

 • Az igényléshez szükség lesz az adott bank által kiadott kérelmi adatlap kitöltésére.
 • Személyazonosító igazolvány, úti okmány
 • Adóigazolvány
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Házassági anyakönyvi kivonat (házastársaknál)
 • Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál)
 • 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az igénylő legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
 • Adóhatóságtól 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy az igénylő köztartozásmentes.
 • Az igénylők és együtt költözők által az elmúlt 5 éven belül értékesített lakásának (tulajdoni hányadának) adásvételi szerződése, valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok.
 • 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap másolat a kedvezménnyel érintett lakás esetében.
 • Földhivatali helyszínrajz – Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén)- eredeti példány (90 napnál nem régebbi)
 • Építési telek vásárlásakor adásvételi szerződés.
 • Eladó által kiállított általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazó számla.
 • Építési engedélyről szóló igazolás, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént.
 • Jogerős tervdokumentáció (tervrajz, műszaki leírás) és módosításai, egyszerű bejelentés esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció.
 • Költségvetés
 • Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás (ha szükséges)
 • Az elbírálást intéző banknál meg kell fizetni a szükséges díjakat. A bírálati díj a támogatás összegének 1,5%-a, legfeljebb 30 ezer forint. Ezen kívül lehet még értékbecslési díja az ingatlannak, ami 30 ezer forint körül alakulhat, valamint a helyszíni szemle díját is fizetni kell, ami 20 ezer forint körül lehet.

Forrás: http://www.penzcentrum.hu/csok/igy_kaphatod_meg_az_5_millios_tamogatast_erre_erdemes_figyelni.1047829.html

Ön is szeretné visszaigényelni családi háza építésének az ÁFÁ-ját?

42 gondolatok ezen: “5 millió forint ÁFA visszatérítés a magánerős építkezőknek 2016-tól

 1. Gábor

  A Kérdésem az lenne, hogy eddig csak úgy építhetett magánszemély, hogy megbízott egy kivitelezőt. A kivitelező vezetheti csak az előírt e-építési naplót, szerződtethet műszaki vezetőt.Tehát ezt az előírást megszüntetik? Hogy építhet valaki generálkivitelező nélkül?
  Üdv Gábor

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Gábor
   Talán némi félreértés lehet az Ön által megfogalmazott kérdésben. Eddig sem volt szükséges egy kivitelezőt megbízni a családi ház felépítésével. A generálkivitelező választása helyett járható megoldás az is, ha Ön keres vállalkozót az építkezéshez éppen szükséges munkára, akár mindig más vállalkozót. Ilyenkor az építkezés munkáinak összehangolására Önnek kell egy műszaki ellenőrt alkalmazni, aki összefogja, ellenőrzi a munkálatokat, a vállalkozók elvégzett munkáit, de generálkivitelezőre nincs feltétlenül szükség.
   Adott esetben ez a megoldás reális választási lehetőség lehet a műszaki ellenőri jogosultságokkal is rendelkező generálkivitelező és az általa megbízott alvállalkozók által elvégzett családi ház építéssel szemben.
   Tudtam segíteni Önnek?

 2. bp

  Üdvözlöm,
  A minap olvastam, hogy csak abban az esetben lehet visszaigényelni az afa-t új építés esetén ha saját erőből (pénzből ) epitkezunk.. ez igaz?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves bp
   Természetesen az új építéshez a szükséges saját erőnek meg kell lenni (a bank hitelbírálatán meg kell felelni), de olyanról nem hallottam, hogy csak akkor lehet visszaigényelni az áfát, ha saját erőből építkezik.
   Az építőanyagok 27%-os ÁFÁ-jának összege 5 millió forintig visszaigényelhető, ha magánerős építkezésbe fog, és a többi feltételnek is megfelel. Valószínűleg keveri a magánerős építkezést a saját erőssel. Magánerős építkezésre lehet visszaigényelni az építőanyagok ÁFÁ-ját, ez pedig azt jelenti, hogy mint magánszemély kell fizetni az építkezés költségeit. Ez megtörténhet saját pénzből, vagy magánszemélyként felvett hitelből is.

 3. Tibor

  Üdvözletem

  Nem vagyok köműves de jártas vagyok a köműves munkákban,
  azt szeretném meg kérdezni, hogy ha öneröböl kezdem el az építkezést
  és nem veszek igénybe hitelt sem csok.kot akkor én lehetek -e kivitelező?

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Tibor
   Az alapvető szabály az, hogy építési szakmunkát csak az végezhet, aki az adott tevékenység végzésének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkezik [1997. évi LXXVIII. tv. 39/A. § (3) bek.].
   A jogszabálynak a szövege 2013. január 1-jétől kiegészült azzal, hogy a kivitelezés végzésének a feltétele, hogy jogosultság hiányában csak a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy folytathat kivitelezési tevékenységet. Tehát a jogszabály szerint még saját részünkre se végezhetünk építési tevékenységet, ha nincs hozzá megfelelő végzettségünk.

 4. Tóth Róbert

  Üdvözlöm!

  Kérdésem az lenne, hogy igényelhetünk-e vissza áfát, úgy hogy most fogunk építkezni. A feleségemnek van egy ingatlan tulajdona háromnegyed tulajdoni hányadban. A haszonélvezője a háznak a nagymamája aki ott is lakik és a negyed része a háznak pedig a z övé.
  Kérdésem, hogy ez az ingatlan tulajdona a feleségemnek akadályozó tényező-e az áfa visszaigénylésnél?

  Köszönöm válaszát
  Üdvözlettel : Tóth Róbert

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Tóth Róbert
   Úgy is felépíthetik az új ingatlant, és igénybe vehetik a CSOK-ot, ha már van ingatlanuk. Ez azonban kizárólag csak a 3 gyermeknél igényelhető, 10 milliós támogatásnál lehetséges. Háromnál kevesebb gyermeknél azonban feltétel, hogy nem rendelkezhet ingatlan tulajdonnal azon az ingatlanon kívül, amit a CSOK-ból felépít. Ez alól kivétel azonban, ha örökölték az ingatlant, akár 100%-ban is, de az örökölt ingatlan haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező benne is lakik. (Ebben az esetben nem tudják használni az ingatlant, ezért olyan, mintha nem is lenne.)
   Az ÁFA visszatérítés azonban nem része a CSOK-nak. A visszatérítés igénylőjének, házastársának, élettársának és gyerekének nem lehet lakástulajdona. Az ÁFA visszaigényléssel kapcsolatos szabályozás azonban annyira bizonytalan, hogy felelősséggel nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni arra a kérdésére, hogy meglévő ingatlan tulajdona akadályozó tényező-e az ÁFA visszaigénylésénél. Erről az ÁFA visszaigénylést folyósító pénzintézetek szakembereit kellene megkérdezni. Lehetséges azonban, hogy ők sem tudnak egyértelmű választ adni a kérdésére.

 5. Adrienn

  T.Cím, az alábbi kérdéseim lennének az áfavisszaigényléssel kapcsolatban: 1.egyedülálló tulajdonosként is igénybe vehetem ezt, vagy feltétel a házas, vagy élettársi kapcsolat? 2. Úgy tudom kizáró okként szerepel, ha a házat generálkivitelező építi teljes egészében, mert az értékesítésnek számít. Abban az esetben, ha a bejárati lépcső-ami ugye teljes egészében a ház falazatához lesz felépítve az is a ház építéséhez tartozik, vagy külön értelmezik mint egy garázst? Illetve, elektromos fűtést szeretnénk, és a későbbi fűtési költséget kiváltandó napelemet terveztetünk hozzá, és itt már az ehhez szükséges villanyszerelési munkával és kivitelezési munkával megint másik vállalkozót bízunk meg, akkor ez még mindig a házépítés körébe sorolható a jogszabály szerint? Előre is köszönöm válaszát.

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Adrienn
   Ön olyan kérdéseket tett fel, amelyekre felelősséggel nem tudok Önnek válaszolni. Azt javasolom Önnek, hogy a kérdéseit az ÁFA visszaigénylést befogadó és a visszatérítést folyósító pénzintézetek munkatársainak tegye fel.

 6. Kissné

  Tetőfelújítást szeretnék végezni a tavaly vásárolt családi házamon,természetesen szakiparosokkal.
  Ennek a költségei 2 millió Ft-ra rúgnak.Ennek az Áfáját vissza lehet e igényelni? A ház nem új építésű,de felújított.Köszönöm válaszát!!

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Kissné
   Nem tudok kedvező hírrel szolgálni Önnek.
   A maximum 5 millió forintos ÁFA visszatérítés az új ingatlant építő magánszemélyeknek jár. Már folyamatban lévő új építésnél is vissza lehet igényelni az áfát. Ön felújítást végez a családi házán, és felújításra az Áfát nem lehet visszaigényelni. Eredményes felújítást kívánok Önnek, sajnos az Áfa visszaigénylés lehetősége nélkül.

 7. Mojzes Rudolf

  Építési engedélyhez kötött házbővítést (+ egy szoba + étkező + garázs) fogunk végezni 2016-ban, a jogerős építési engedély 2016. április 19-i keltezésű. Az építkezés után használatbavételi engedély is kelleni fog. Jár-e az 5 %-os ÁFA visszatérítés az új épületrészek építéséhez? Válaszát köszönöm!

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Mojzes Rudolf
   Köszönöm a kérdését, azonban talán valamilyen félreértés lehet a kérdésében. 5%-os ÁFA visszatérítés nem jár, mert ilyenről az építőiparban és a lakásépítésben nincs szó.
   2016 januárjától az új lakások vásárlásának áfája csökkent 5%-ra, mégpedig a 300 négyzetméternél kisebb családi házak és a 150 négyzetméter alatti lakások vásárlásakor.
   Emellett pedig szintén 2016 januárjától az új családi házat építők az építkezés teljes ÁFA tartalmát visszaigényelhetik, legfeljebb 5 millió forintig. Az 5 millió forintos ÁFA visszaigénylés esetén is megvan az a méretkorlátozás, hogy akkor lehet visszaigényelni az építkezés áfáját – maximum 5 millió forintig a teljes ÁFA tartalmat -, ha legfeljebb 150 négyzetméteres lakást vagy pedig legfeljebb 300 négyzetméteres családi házat építenek. Emellett még az ebben a cikkben is felsorolt feltételeknek is meg kell felelniük az igénylőknek.
   Az 5 millió forintos ÁFA visszatérítés új építésnél igényelhető. Ház bővítésénél nem lehet visszaigényelni az építkezés áfáját. Ez a válaszom Önnek akkor, ha a kérdése az 5 millió forintos áfa visszatérítésre vonatkozott.

 8. János

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Az áfa visszatérítéssel kapcsolatban a következő kérdéseim merültek fel:

  Igényelhető-e akkor, ha a feleségemmel egyetem nappali tagozatán folytatjuk tanulmányainkat?
  A költségvetésben szerepeltetett összegeknek hiánytalanul rendelkezésre kell állni, vagy később is pótolható?
  Munkadíjakból vissza lehet igényelni az áfát?

  Tisztelettel
  János

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves János
   Köszönöm az 5 millió forintos ÁFA visszatérítéssel kapcsolatos érdeklődését és a kérdéseit. Ön azt kérdezi, hogy igényelhetik-e akkor, ha egyetem nappali tagozatán folytatják a tanulmányaikat.
   Ha legalább az egyiküknek legalább 180 napja folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya van, akkor erről kaphatnak igazolást. Ezt az igazolást akkor kaphatják meg, ha biztosítottként szerepelnek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásában.
   Nappali tagozatos egyetemi hallgatókként Önök minden bizonnyal kizárólag egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak, de nem állnak biztosítotti jogviszonyban. Ezért minden bizonnyal Önöknek nem tudnak kiállítani olyan igazolást, amely a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéhez és az ÁFA visszatérítéshez is feltétel.
   A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultság (hallgatói jogviszony) nem elegendő az igazoláshoz. Ahhoz biztosítási kötelezettséget keletkeztető jogviszonyra van szükség legalább a házastársak egyikének.
   Sajnálom, hogy nem tudtam kedvező információval szolgálni Önnek.

   1. János

    Kedves Hölgyem/Uram!

    Köszönöm szépen a részletes hozzászólását.

    Még annyi kérdésem lenne, hogy amennyiben a munkaviszonyba lépésünk előtt kezdjük el az építkezést, akkor a munkaviszony keletkezése előtti számlák elszámolhatóak?

    Üdvözlettel
    János

 9. Barzsó Judit

  T.cím!szeretnék érdeklődni arról hogy nekem Szlovákiában van ismerősöm akitől ablakokat vásárolhatnánk,de nekünk azt mondták hogy az ÁFA visszaigénylésnél mindenről kell számla nem maradhat ki az ablak sem.Szeretném megkérdezni hogy ez tényleg probléma hogy mindenről lesz mámoánk csak az ablakról nem?

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Barzsó Judit
   Köszönöm a kérdését. Sok félreértés van az ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban, és én sem tudom 100%-os biztonsággal eloszlatni ezeket a félreértéseket. Az Ön esetében nyilván az Ön támogatási kérelmét befogadó hitelintézet álláspontja a meghatározó. Javasolom Önnek, hogy őket kérdezze meg.
   Nem jelenteném ki, hogy egy adott tételről hiányzó számla kizáró ok lenne. Az ÁFA visszaigénylés alapvető feltétele az, hogy a bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott nevére kiállított számlákat be kell mutatni. A bank pedig csak olyan számlát fogadhat el, amelynek a kibocsátója a számla írásának vagy pedig a bankhoz való benyújtásának idején az adóhatóság nyilvántartásában működő adóalany. Ez nem azt vélelmezi, hogy Önnek kizárólagosan mindenről számlával kell rendelkezni.
   Tudtam Önnek segíteni?

 10. Maja

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy eladtam egy lakóházat idén, a rajta levő lakáshitel visszafizetése után vásároltam a maradékból kettő, egymás mellett lévő belterületi építési telket egy cégtől, 27%-os ÁFA tartalommal.
  Férjnél vagyok (a házasságkötés már az adásvételi aláírása után történt, a teljes vételárrész kifizetése szeptemberben történik, eddig részteljesítettem), azonban mindkettő telek az én nevemen van. Külföldön tartózkodom a férjemmel együtt, idén április 19. óta otthon csak sürgősségi ellátásra vagyok jogosult (kék vagyok a rendszerben, előtte folyamatosan biztosított voltam otthon is), küldöldön teljesen biztosítva vagyok (EU). Férjem otthon is és külföldön is teljesen biztosított már 3 éve.
  Az lenne a kérdésem, hogy ha nincs köztartozásom, a telekről van 120 napnál nem régebbi adásvételi szerződésem, melynél az ÁFA a két telekre együtt nem haladja meg az 5 millió forintot, akkor visszaigényelhetem-e az ÁFA összegét.
  Köszönöm szépen előre is a segítségét!
  Üdvözlettel: Maja

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Maja
   Az 5 millió forintos ÁFA visszaigénylésre akkor lehet jogosult, ha a családok otthonteremtési kedvezményét is igényli.

 11. Tamás István

  Tisztelt Dalos blog az lenne a kérdésem egy istállónak minősített épületet szinte teljesen lebontottunk az alap és néhány falmaradvány maradt felhasználva tervek alapján készül és és lakóházzá kell majd minősiteni végül is egy új ház vissza igényelhető e az áfa válaszát köszönöm..

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Tamás István
   Az 5 millió Ft ÁFA visszatérítésre akkor lehet jogosult, ha a családok otthonteremtési támogatását is igényli, és az ott megfogalmazott feltételeknek is megfelel. Többek között annak is, hogy új, összkomfortos lakást (családi házat épít), és ez az új családi ház lesz a lakóhelye, amit lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.

 12. Tamás István

  Köszönöm a választ de én konkrétan azt kérdezném kizáró ok e ha az alap a régi és néhány falmaradvány lett felhasználva hiszen bontott anyagot is felhasználhatok hogy valahol le van e írva törvényileg mert állitólag ha az alap és falmaradványok vannak az nem számit új háznak ott fognak lakni és meg kell kérni rá a lakhatásit is válaszát előre is köszönöm..

 13. T Gergo

  Tisztelt cím!
  Olyan kérdésem lenne, hogy teljesen új építésű ház eseten, a lakhatási engedély kiadása után van e lehetőség az afavisszaigenylesre.

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Gergő
   Az ÁFA visszatérítés iránti kérelmet a lakhatási engedély kiadása előtt kell benyújtani.

 14. Mezriczky Andrea

  Tisztelt Cím!

  Érdeklődni szeretnék,hogy nov.17-én vásáróltunk egy építési telket egy Kft-től. Vissza igényelhetjük e az ÁFA összegét?Ha igen,mi a menete?
  Várom válaszát.

  Köszönettel:Andrea

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Andrea
   Ha Önök új családi ház építéséhez vásárolták az építési telket, és beadják a családok otthonteremtési kedvezményére szóló támogatási igényüket, valamint meg is felelnek a feltételeknek, akkor összesen 5 millió Ft erejéig visszaigényelhetik a telekvásárlás és az építkezéssel kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját.
   Többek között az is feltétel, hogy legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos családi házat építsenek. Önök még bőven időben vannak, mert egy másik feltétel pedig az, hogy a telek adásvételi szerződéstől számított 120 napon belül nyújtsák be a támogatás iránti kérelmet.
   A támogatás és az otthonteremtési kedvezmény iránti igényük pontos menetéért forduljanak a kedvezményt, illetve támogatást folyósító pénzintézetek valamelyikéhez.
   Tudtam Önnek segíteni?

   1. Mezriczky Andrea

    Tisztelt Cím!
    Köszönöm válaszát,de ismét segítségét szeretném kérni.
    A bank azt mondja,hogy már nem igényelhetjük vissza az ÁFA-t,mert a telek a nevünkön van és kifizettük.Ők azt mondják,hogy előtte meg kellett volna igényelnünk,elindítani a visszaigénylést. Akkor a120 nap mire jó?Amúgy az építkezést elkezdtük egy kivitelezővel,veszünk fel hitelt és megigényeljük CSOK-t is.
    Valós a bank állítása?
    Várom válaszát.
    Köszönettel:Andrea

 15. Kiss Nikoletta

  Üdvözlöm!

  Telket szeretnék vásárolni az önkormányzattól, és az áfát vissza szeretnénk igényelni.
  A telek vásárlás után, ha visszaigényeltük az áfát, akkor már nem leszünk jogosultak az építkezésből keletkező költségek áfájának visszaigénylésére?

  Válaszát előre is köszönöm.

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Nikoletta
   Igen jogos az előrelátása. Hangsúlyozom, hogy nem vagyok jogász, és nem is foglalkozom az ÁFA visszaigénylések lebonyolításával. Ezért csak hangosan tudok gondolkodni az Ön kérdésének a megválaszolásakor.
   Azt tudom mondani Önnek, hogy a maximum 5 millió forintos ÁFA visszatérítés jogszabályi értelmezésében mindig annak a banknak a jogértelmezése a meghatározó, amelyiknél lebonyolítja ezt.
   A telek vásárlás ÁFÁ-ja visszaigényelhető, ha a számla dátuma utáni 120 napon belül visszaigényli. Ha Ön ezt megteszi, akkor ez értelemszerűen ÁFA visszaigénylésnek minősül.
   Van egy másik szabály is, mégpedig az, hogy a ÁFA visszatérítést maximum 5 millió forintig egy alkalommal, de legkésőbb 2019 végéig igényelheti.
   Ha Ön ezt két külön folyamatban tenné meg, akkor ez az ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban már második alkalomnak minősülne.
   Mivel a támogatás egyszer vehető igénybe ezért a telekvásárlásról kiállított számla is részét kell képezze az építkezési folyamatnak. Még egyszer mondom azonban, hogy ebben a kérdésben a pénzintézet jogértelmezése a meghatározó. Náluk érdeklődjön.
   Tudtam Önnek segíteni?

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Anna
   Nem vagyok adószakértő, ezért csak hangosan gondolkodom.
   Ha generálkivitelezővel építteti a családi házat, akkor nem lehet visszaigényelni a 27%-os ÁFA tartalmú számla ÁFÁ-ját. Ebben az esetben viszont lehet az, hogy a generálkivitelező 5%-os ÁFÁ-val állítja ki a számlát. De a katás vállalkozó 2017-ben 8 millió forintos árbevételig alanyi ÁFA mentes. 12 millió forintos árbevétel felett pedig már nem lehet katás vállalkozó. Illetve a 12 millió Ft feletti árbevételre 40%-os különadót kell fizetni, ami már igencsak magas.
   Ha az 5 millió forintos ÁFA visszatérítéssel kapcsolatban merült fel a kérdése, azért azt érdemes szem előtt tartani, hogy az 5 millió forintos ÁFA visszatérítést nem lehet igénybe venni abban az esetben, ha egy generálkivitelező kulcsrakészen átadja a felépített családi házat még akkor sem, ha Ön vásárolta meg az építőanyagokat.
   Ezért nyilván több vállalkozótól is lesz számlája az építkezés során. Ezek között gondolom, hogy lehet katás vállalkozó is. Ha ő még emellett alanyi adómentes is, akkor ÁFA mentes számlát állít ki Önnek. Tehát nem tudja visszaigényelni ezután a szolgáltatás után az ÁFÁ-t, de a katás vállalkozó nem is számítja fel. Ha pedig a katás vállalkozó nem alanyi adómentes, akkor ÁFÁ-s számlát állít ki, ami az egyik befogadott számlája lehet az 5 millió forintos ÁFA visszaigényléshez.
   Az ÁFA visszaigénylés részleteivel kapcsolatban azonban a pénzintézetet tessék kérdezni.

 16. Nikoletta

  Üdvözlöm!

  Pròbáltam utànajàrni és gondolatban megfelelni minden pontnak ami kotelezove teszi át ÁFA visszaigénylését. Egy ponton akadtam meg, miszerint a lakóépületek 150-300negyzetmeternek kell lennie. A közeljövőben szeretnénk megkezdeni az építkezést de mi egy 100 négyzetméteres házat szeretnénk. Így már nem igényelhető vissza az ÁFA?
  Válaszát előre is köszönöm?

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Nikoletta
   A maximum 5 millió forintos ÁFA visszaigénylési támogatás azoknak az építkező magánszemélyeknek jár, akik legfeljebb 150 m2-es összkomfortos lakást vagy pedig legfeljebb 300 m2 összkomfortos családi házat építenek hasznos alapterülettel. Tehát ennél kisebb családi ház és lakás építésekor is visszaigényelhető az építkezés ÁFÁ-ja. Ennél nagyobb családi háznál azonban már nem.
   Ezért ha Önök minden más feltételnek megfelelnek, akkor a 100 négyzetméteres házukra visszaigényelhetik az építkezés ÁFÁ-ját az öt millió forintos értékhatárig.
   Örülök, hogy kedvező információval tudtam Önnek szolgálni 🙂

 17. Péter

  Üdvözletem!

  Én négy és fél éve dolgozok külföldön, ami azt jelenti, hogy sem adót, sem egészségbiztosítást nem fizetek Magyarországra. Legutóbbi hazalatogatasommal beleszerettem egy telekbe, azonnal megvettem, hisz tudom, hogy egy nap haza szeretnek költözni. Én megfelelnek áz elvárásoknak?
  Előre is köszönöm válaszát!

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Péter
   Az új családi ház illetve lakás építéshez kapcsolódó, 2019-ig igényelhető 5 millió forintos ÁFA visszaigénylés a családok otthonteremtési kedvezményére vonatkozó támogatáshoz adható. Az otthonteremtési kedvezmény igényléséhez pedig visszamenőlegesen 2 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony igazolása szükséges.
   Ehhez pedig magyarországi TB jogviszonyra van szükség. Amíg Ön külföldön dolgozik, addig a családok otthonteremtési kedvezményére nincs lehetősége.

 18. János

  Tisztelt Szakértő!

  Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy a vállalkozói díjakból visszaigényelhető az ÁFA tartalom?

  Üdvözlettel
  János

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves János
   A maximum 5 millió forintos ÁFA visszaigénylési lehetőség részét képezik az építőanyag vásárlásról szóló számlák mellett a kivitelező vállalkozóktól kapott áfás számlák is.

  1. dalos-blog A Bejegyzés szerzője

   Kedves Attila
   Az 5 milliós ÁFA visszatérítést nem lehet már használatban lévő családi ház bővítésére felvenni, csak új építésre.
   Tetőtér beépítés, hozzáépítés esetén akkor lehet igénybe venni az 5 milliós ÁFA visszaigénylést, ha a beépítéssel, hozzáépítéssel külön lépcsőházzal, külön bejárattal rendelkező teljesen új lakás jön létre az ehhez szükséges helyiségekkel és közművekkel.
   Vagyis csak akkor lehet visszaigényelni, ha például a tetőtérben teljes értékű, leválasztott új lakás jön létre, ami mindenben megfelel az új lakás kritériumainak.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük